[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]Návrat na hlavní stranu

Služby škole by měly tvořit jednu organizaci

ZLÍN - Sloučení příspěvkových organizací Středisko služeb školám, Kroměříž, Středisko služeb školám, Zlín, Středisko služeb školám Vsetín a Škola v přírodě, Rajnochovice, okres Kroměříž do příspěvkové organizace Středisko služeb školám Zlínského kraje se sídlem v Uherském Hradišti doporučila zastupitelstvu krajská rada.

"Cílem tohoto kroku je sloučit stávající střediska služeb školám do jednoho subjektu a vytvořit jedno krajské středisko. Podle harmonogramu by ke sloučení mělo dojít k 1. lednu 2003. Ke krajskému středisku služeb školám chceme také přičlenit Školu v přírodě Rajnochovice jako vzdělávací a rekreační středisko," vysvětlil Michal Hanačík, krajský radní zodpovědný za školství.

Již v letošním roce byla nastartována optimalizace středisek služeb školám jednak v souvislosti s projednáváním rozpočtu a jednak jako příprava zamýšlené transformace K návrhu na vznik jednoho střediska služeb školám ve Zlínském kraji vedou tyto hlavní důvody :
- efektivnější řízení a hospodaření;
- schůdnější provedení dalších racionalizačních kroků, které povedou k úsporám
- snížení počtu příspěvkových organizací;
- sladění rozsahu nabízených služeb pro předškolní zařízení, školy a školská zařízení v rámci kraje a zajištění jejich srovnatelné kvality ve všech okresech kraje.

Prostřednictvím odloučených pracovišť bude přitom zajištěna dostupnost a kontinuita služeb pro předškolní zařízení, školy a školská zařízení.

Patrik Kamas, tiskový mluvčí
067/7043135, 0724010743

Zveřejněno 20.08.2002Copyright 1998-2021 © Luděk Šorm