[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]Návrat na hlavní stranu

Dnes ráno jednala Bezpečnostní rada Zlínského kraje

ZLÍN - Na mimořádném jednání se dnes ráno sešla Bezpečnostní rada Zlínského kraje. Na programu jednání byly informace o vývoji situace v oblastech postižených povodní, informace o závěrech zasedání Ústředního krizového štábu, informace o současném stavu řek v povodí Moravy na území Zlínského kraje a o humanitární pomoci organizované a koordinované Zlínským krajem.

Bezpečností rada přijala následující usnesení:

Členové Bezpečnostní rady Zlínského kraje vyjadřují solidaritu všem občanům v oblastech postižených povodněmi. Tato podpora bude uskutečněna formou veřejné sbírky a formou humanitární pomoci.

Zároveň všechny složky IZS již poskytují nebo jsou připraveny poskytnout pomoc postiženým oblastem.

Bezpečnostní rada Zlínského kraje oznamuje občanům Zlínského kraje, že bezprostřední nebezpečí vzniku krizové situace na území Zlínského kraje nehrozí a že situace na všech rozhodujících vodních tocích je neustále monitorována. Krizový štáb Zlínského kraje je dosažitelný a je v pohotovosti do 180 minut.

BRZK ukládá:

  • vedoucímu oddělení pro zvláštní úkoly ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, Českým červeným křížem a dalšími humanitárními organizacemi organizovat humanitární pomoc postiženým oblastem na vyžádání
  • řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje zajistit veřejnou sbírku ve prospěch postižených oblastí
  • všem členům Krizového štábu Zlínského kraje hlásit tajemníkovi krizového štábu nepřítomnost delší než 2 dny.

Patrik Kamas, tiskový mluvčí
067/7043135, 0724010743

Zveřejněno 14.08.2002Copyright 1998-2021 © Luděk Šorm