[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]Návrat na hlavní stranu

Návštěvní řády VMP Rožnov pod Radhoštěm

Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod radhoštěm
Návštěvní řády Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Dřevěné městečko - Mlýnská dolina - Valašská dědina
  1. Tyto Návštěvní řády Valašského muzea v přírodě (dále jen VMP)se vztahují na veškeré fyzické a právnické osoby, které se v areálu Valašské dědiny zdržují nebo na něm vyvíjejí činnost. Souhlas s odlišným režimem chování uděluje vedení VMP.
  2. Oprávnění pracovníci VMP opatřeni kontrolním průkazem mohou dávat návštěvníkům pokyny nutné v zájmu bezpečnosti a ochrany sbírek, jakož i návštěvníků. Jde zejména o pokyny týkající se organizace prohlídek, vcházení a vycházení z objektů, určení místa pro návštěvníky v objektech VMP, uvolnění určitého prostoru v objektech VMP, zachování klidu a pořádku v objektech VMP. Oprávnění pracovníci mohou dále provádět úkony, jimiž se zajišťuje a kontroluje plnění návštěvního řádu.

Dřevěné městečko - Návštěvní řád areálu

Mlýnská dolina - Návštěvní řád areálu

Valašská dědina - Návštěvní řád areálu

Platnost Návštěvních řádů areálů:
Tyto návštěvní řády platí od 1. ledna 2003 a ruší se tímto návštěvní řády vydané a platné od 27. dubna 2002.
V Rožnově pod Radhoštěm 2. ledna 2003

Vítězslav Koukal
ředitel VMP.

Zveřejněno 01.01.2001 v 11:45 hodinCopyright 1998-2024 © Luděk Šorm