[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]Návrat na hlavní stranu

Podpora zajišťování sociálních služeb ve Zlínském kraji

ZLÍN - Poskytnutí dotací na zajištění sociálních služeb v celkové výši 1 412 000 korun schválila Rada Zlínského kraje na základě návrhu, který koncem června projednala radou jmenovaná komise. Informoval o tom Pavel Osoha, vedoucí odboru sociálních věcí krajského úřadu.

Výběrové řízení na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím zajišťujícím sociální služby pro občany Zlínského kraje, pro které byla z rozpočtu ZK vyčleněna částka 4,7 mil. Kč, bylo vypsáno 15. dubna 2002 a následně zveřejněno v tisku, na internetu a na úřední desce krajského úřadu. Uzávěrka podání žádostí byla 17. 5. 2002. V tomto termínu bylo podáno celkem 35 žádostí. Dotaci získalo 23 organizací.

"Zastupitelstvu Zlínského kraje je v současné době předložen k projednání návrh na poskytnutí dalších dotací v částkách nad 200 tisíc Kč osmi žadatelům. Po projednání bude přehled všech schválených dotací zveřejněn na úřední desce a internetu. Ke každé schválené dotaci je připravena smlouva, definující způsob a podmínky použití prostředků. Až po podpisu smlouvy jsou prostředky poukázány žadateli na jeho účet. Důraz bude kladen na to, aby účel poskytnuté dotace byl ve smlouvách definován co nejpřesněji. Systém kontroly bude směřovat k úplnému doložení čerpání všech poskytnutých dotací. Významnou formou kontroly bude průběžná informovanost o rozsahu a kvalitě činnosti příjemců, která poskytne zásadní zpětnou vazbu ke správnosti poskytnutých prostředků," uzavřel Pavel Osoha.

Organizace, které již získaly dotaci:

Charita Holešov, Charita Vsetín, Salesiánský klub mládeže Zlín, Česká unie neslyšících - oblast Zlín, Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí, Charita Valašská Bystřice, Farní charita Rožnov pod Radhoštěm, Unie Kompas Zlín, IZAP - sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže Zlín, Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem, Sedmikráska - Soukromá základní škola, o. p. s. Vigantice, Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR - ZO neslyšících Zlín, Středisko rané péče Brno, Charita svaté Rodiny Nový Hrozenkov, Stacionář Vsetín, Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Vsetín, Sdružení Zdravotně postižených v ČR - Centrum služeb pro zdravotně postižené Zlín, Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne - Dům s pečovatelskou službou Efata Zlín, Farní charita Valašské Meziříčí, Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR - ZO nedoslýchavých Uherské Hradiště, Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR - Poradenské centrum pro sluchově postižené Valašské Meziříčí, Kamarád - sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže Rožnov pod Radhoštěm, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Vsetín.

Patrik Kamas, tiskový mluvčí
067/7043135, 0724010743

Zveřejněno 23.08.2002Copyright 1998-2021 © Luděk Šorm