[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]Návrat na hlavní stranu

Kraj přidělil granty na protidrogovou politiku

ZLÍN- Přidělení finančních grantů na protidrogovou politiku schválila na svém pondělním jednání krajská rada. Na přidělení grantů bylo vyhlášeno výběrové řízení, v jehož rámci bylo přijato třináct žádostí (projektů). V rozpočtu Zlínského kraje je na tuto problematiku na rok 2002 vyčleněna finanční částka 1,2 milionu korun.

"Výběrové řízení bylo určeno pro subjekty, které na území Zlínského kraje vyvíjejí veřejně prospěšnou činnost na úseku protidrogové politiky. V podmínkách výběrového řízení byl zakotven základní požadavek pro podporu projektů, tím byla především dlouhodobost zavedeného programu specifické protidrogové prevence," uvedl Jiří Čunek, radní zodpovědný za tuto oblast.

Pracovní skupina z důvodu nesplnění podmínek výběrového řízení vyřadila tři projekty. Ty byly především zaměřeny na krátkodobé jednotlivé akce a na akce přednáškové a školící. Na programy tohoto typu vyhlašují výběrová řízení ostatní odbory Zlínského kraje.

Granty byly poskytnuty v tomto členění:

1. Občanskému sdružení Mládež v tísni, IČO 26541408, Kontaktní centrum KLÍČ, Vsetín 199 000,- Kč;
2. Příspěvkové organizaci - Centrum prevence zneužívání omamných a psychotropních látek a jiných závislostí, IČO 70948534, Centrum prevence Uherský Brod, Uherský Brod 70 000,- Kč;
3. Oblastní Charitě Uherské Hradiště, IČO 44018886, Kontaktní poradenské centrum Tulip, Uherské Hradiště 70 000, -Kč;
4. Sdružení Podané ruce, IČO 60557621, Kontaktní centrum CHARÁČ, Uherské Hradiště 199 000,- Kč;
5. Občanskému sdružení R-EGO, IČO 70885605, Poradenské centrum R-EGO, Slavičín 40 000, -Kč;
6. Občanskému sdružení Unie KOMPAS, IČO 67028144, Unie KOMPAS (Klíč)-street work 100 000,- Kč;
7. Občanskému sdružení SPEKTRUM preventivních programů pro děti a mládež, IČO 69652180, Poradenské centrum pro mládež ohroženou drogovou závislostí SPEKTRUM, Kroměříž 20 000,- Kč;
8. Oblastní Charitě Kroměříž, IČO 18189750, Kontaktní centrum PLUS, Kroměříž 199 000,- Kč;
9. Občanskému sdružení DAIMONION, IČO 45659125, Kontaktní centrum HAUS, Zlín 100 000,- Kč;
10. Občanskému sdružení DAIMONION, IČO 45659125, Terénní práce street work, Zlín 99 000,- Kč.

Patrik Kamas, tiskový mluvčí
067/7043135, 0724010743

Zveřejněno 20.08.2002Copyright 1998-2021 © Luděk Šorm