[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]Návrat na hlavní stranu

POMOC OLOMOMOUCKÉHO KRAJE OBLASTEM POSTIŽENÝM POVODNÍ

Olomoucký kraj poskytl základní pomoc zaplaveným územím ve formě metodické pomoci tzn. plány opatření po povodni. "Ze zkušeností s povodněmi na Moravě v roce 1997 víme, že pro obyvatele nastává nejtěžší situace v okamžiku, kdy se vracejí do vodou zasažených obydlí," řekla Alena Hložková působící ve funkci tajemníka povodňové komise uceleného povodí Moravy.
Na zmírnění následků ničivých záplav je zaměřena také další pomoc Olomouckého kraje ve formě dlouhodobého zapůjčení mobilních mostních konstrukcí v délce 5 až 8 metrů. V první fázi kraj posílá do jižních Čech dva mosty, v zásobě jsou další tři tyto konstrukce. "Tyto mosty budou použity v místech, kde byly stávající mosty zničeny či poškozeny," uvedl zástupce hejtmana Ivan Kosatík. Měly by proto pomoci především zpřístupnit oblasti odříznuté od okolního světa.
Na situaci v Čechách reagoval hejtman Olomouckého kraje Jan Březina návratem z dovolené.Vzápětí se operativně sešel s náčelníkem HZS Olomouckého kraje plk. Ing. Jiřím Horáčkem a vedoucí oddělení pro řešení mimořádných situací Alenou Hložkovou. Nechal se od nich informovat o aktuální situaci a možnostech nejvhodnější formy humanitární pomoci. "Budeme postupovat koordinovaně prostřednictvím složek k tomu určených," uvedl po jednání Březina. Na nejbližším zasedání Rada Olomouckého kraje navrhne zastupitelstvu pro tyto účely uvolnění 2 mil. Kč. Obdobně by po dohodě mělo reagovat i ostatních sedm vodou nezasažených regionů. Předpokládá se tak sdružení prostředků ve výši minimálně 14 miliónů korun s cílem pomoci postiženým územím.
Na kraj se s nabídkou pomoci obracejí podnikatelské subjekty s nabídkou finanční pomoci. Olomoucký kraj proto vyhlásí veřejnou sbírku a nejpozději do konce týdne zřídí příslušný bankovní účet.

Tomáš Kocych
tiskový mluvčí
Olomoucký kraj

Zveřejněno 14.08.2002Copyright 1998-2022 © Luděk Šorm