[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]Návrat na hlavní stranu

2.3. Koncepce současné

Je jich několik (u nás např. prof. J.Smolka, dr. V.Lébl, prof. L.Zenkl a další). Z hlediska výuky považujeme za přijatelnou tuto periodizaci (dle níž je rovněž koncipována tato příručka, v závorce uvádíme čísla jejich kapitol oddílů):
A) Nejstarší období (do 6.stol.) (3)
B) Starší období dějin evropské hudby (600-1600) (4)
1) Období jednohlasého chorálu (600-950) (4.1)
2) Období románské a raně gotické (850-1300) (4.2)
 • Raný vícehlas (850-1100) (4.2.1)
 • Pařížská škola Notre Dame (1150-1250) (4.2.2)
 • Ars antiqua (1250-1320) (4.2.3)
 • Vývoj světského jednohlasu - rytířský zpěv (1100-1350) (4.2.4)
3) Pozdní gotika a renesance (1300-1600) (4.3)
 • Ars nova (1320-1420) (4.3.2)
 • Italské trecento (14.stol.) (4.3.3)
 • Nizozemská škola (franko-flámská epocha) (1420-2.pol.16.stol.) (4.3.6)
 • Renesanční slohová syntéza (16.stol.) - O.Lasso, římská a benátská škola škola (4.3.9)
C) Novější období dějin evropské hudby (1600-1900) (5)
1) Baroko (1600-1750) (5.1)
 • rané (1580-1630)
 • střední (1630-1680)
 • vrcholné (1680-1730)
 • barokní slohová syntéza (1700-50) -G.F.Handel, J.S.Bach (5.1.9)
2) Klasicismus (1730-1820) (5.2)
 • období předklasické - rokoko (1720-60)
 • období raně klasické (1760-80)
 • klasická slohová syntéza (1780-1820) - J.Haydn, W.A.Mozart, L.v.Beethoven (5.2.4)
3) Romantismus (1820-1910) (5.3)
 • raný (1810-30) (5.3.3)
 • rozvinutý (1830-50) (5.3.4)
 • novoromantismus (1830-80) (5.3.5)
 • reakce na novoromantismus a národní školy (1850-1900) (5.3.7)
D) Nejnovější období dějin hudby (1900 - do současnosti) (6)
1) Hudba 1.poloviny 20.století (1890-1960) (6.1)
 • Doznívající romantismus (1880-1960) (6.1.3)
 • Impresionismus (1890-1930) (6.1.4)
 • Novodobé směry (2.vídeňská škola, ruská vlna, Pařížská šestka, progresívní osobnosti ve střední Evropě, v Německu, USA, Velké Britanii a dalších zemích) (6.1.7 a dále)
2) Hudba 2.poloviny 20.století (1950-do současnosti) (6.2)
 • tzv. Nová hudba (od roku 1945) (6.2.2)
 • Nové trendy v USA, ve Francii, v Německu, v Itálii, v Polsku, u nás, v Rusku a dalších východních zemích (6.2.3 a dále)Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm