[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]Návrat na hlavní stranu

Muzeum umění Olomouc [ Muzeum ]

Expozice: 1. OLOMOUCKÁ OBRAZÁRNA I. - Nizozemské malířství 16.- 18. z olomouckých sbírek. Expozice přibližující hlavní proudy nizozemského, holandského a vlámského malířství. 2. 100 let výtvarné kultury v Olomouci 1889 - 1989. Posledních 100 let ve výtvarném dění Olomouce zachycuje expozice prostřednictvím tradičních (malířství, sochařství, kresba, grafika) i netradičních výtvarných druhů (např. fotografie, plakát, architektura aj.)
Otvírací doba: celoročně
Zavřeno: pondělí
Vstupné: 15 Kč
Průvodce: ne
Popisky: ano
Jazyk popisků: Angličtina.
Poslední návštěva: není omezeno
Čas prohlídky: 60 min.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ne
WC: ano
Umístění v obci, orientační bod: V centru města, 5 min. od radnice směr vlakové nádraží, naproti kostelu P. M. Sněžné.
Rok založení: 1952

Otevírací doba muzea
Úterý - Neděle 10.00 - 18.00


Historie

Muzeum umění Olomouc (dříve Galerie výtvarného umění) převzalo při svém založení v roce 1952 část sbírek bývalého Městského muzea, Klubu přátel umění v Olomouci aj. V letech 1952-1990 existovalo v rámci Vlastivědného muzea. Po roce 1989 získalo Muzeum umění samostatný objekt, kde po rekonstrukci postupně zpřístupnilo expozice: Olomoucká obrazárna I - Italské malířství 14. až 18. století z olomouckých sbírek a 100 let výtvarné kultury v Olomouci 1889-1989. V roce 1998 se stalo součástí Muzea umění nově zřízené Arcidiecézní muzeum v Olomouci, jež převzalo veřejnosti přístupný objekt románského paláce biskupů na Přemyslovském hradě.


Sbírky

Muzeum umění je jednou z největších institucí svého druhu v českých zemích, spravuje asi 60 tisíc sbírkových předmětů z oblasti malířství, sochařství, kresby, grafiky, architektury a dalších oborů. Akviziční činnost je zaměřena zejména na české umění 20. století. Dlouhodobě je zde deponována i část Obrazárny olomouckých arcibiskupů jako součást Arcidiecézního muzea.

Malířskou sbírku starého umění tvoří kolekce italského umění 14. až 18. století (B. Cavallino, S. del Piombo, Baciccio aj.), flámské a holandské umění 16 až 18. století (P. Schoubroeck, H. Bol aj.) a menší soubory francouzských, španělských a anglických umělců (W. Hogarth). Soubor středoevropských malířů 15. až 18. století reprezentují díla M. Gundelacha, W. Heimbacha, J. Spielenberga, K. Škréty a dalších. Součástí sbírky starého umění je také kolekce umění 19. století, zaměřená především na česko-rakouskou oblast. Mimo díla rakouských malířů (H. Makart)a miniaturistů (M. M. Daffinger, J. Haier) jsou to především obrazy členů rodiny Mánesů, J. Navrátila, A. Chittussiho, V. Brožíka, J. Schikanedera a dalších.

Malířská sbírka umění 20. století mapuje vývoj moderního umění u nás od počátku století až po současné tendence v dílech J. Preislera, B. Kubišty, J. Zrzavého, F. Tichého, V. Špály, Toyen, E. Filly, F. Hudečka, J. Čapka, R. Piesena, M. Medka, V. Kokolii, P. Nikla aj.

V sochařské sbírce jsou zastoupeni významní čeští umělci od konce 19. století po současnost (J. V. Myslbek, F. Bílek, J. Štursa, O. Guttfreund, L. Zívr, H. Wichterlová, E. Kmentová, O. Zoubek a další).

Grafická sbírka zahrnuje rozsáhlou kolekci volných grafických listů od 15. století po současnost. Je zde zastoupena grafika italská pracemi G. Ghisiho, flámská, holandská a francouzská díly J. Callota a dalších. Soubor grafik starých mistrů 15. až 18. století obsahuje díla A. Altdorfera, A. Cranacha st. a dalších. V početném souboru rakouské a německé grafiky 19. století převládá vedutistická orientace. Českou grafiku 20. století reprezentují díla J. Váchala, F. Konůpka, J. Istlera, V. Boudníka, A. Kučerové atd. Sbírku užité grafiky tvoří především exlibris např. J. Mánesa, M. Alše, A. Muchy, F. Bílka.

Sbírka kresby zahrnuje kolekce kreseb starých mistrů od 16. do 18. století, např. benátskou, římskou a flámskou. Samostatný soubor tvoří česká kresba 19. století (J. Brgler, J. Mařák, V. Brožík, L. Marold, M. Pirner) a kolekce kresby 20. století (A. Mucha, J. Preisler, M. Švabinský, J. Zrzavý, F. Muzika, A. Hoffmeister, A. Šimotová, J. Kolář, L. Novák, S. Kolíbal, E. Kmentová, D. Chatrný), včetně kolekce tzv. autorské knihy.

Sbírka fotografů 20. století představuje menší kolekci fotografů české i moravské provenience (O. Lenhart, J. Svoboda, skupina DOFO, J. Saudek aj.)

Sbírak architektury se stala významným specifikem ve fondech Muzea umění (soustřeďuje se především na dokumentaci moravské a slezské architektury 19. a 20. století: A. Arche, C. Sitte, D. Durkovič, L. Šlapeta).

KONTAKTNÍ ADRESA:

Muzeum umění Olomouc
Denisova 47
771 10 Olomouc
Česko (CZ)
tel: (+420) 585 228 470
fax: (+420) 585 223 166

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.olmuart.cz

Typ záznamu: Muzeum
AKTUALIZACE: Kateřina Rutarová org. 56, 15.05.2003 v 10:40 hodinCopyright 1998-2022 © Luděk Šorm