[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]Návrat na hlavní stranu

Těšínské mosty [ Technická památka ]

Období do roku 1920

První a nejstarší dřevěný most, kterému se říkalo "Dlouhý", byl v Těšíně postaven na přelomu 14. a 15. stol. v místě brodu přes Olši (Olzu) u "Vodní brány". Dlouhá léta spojoval historické město s jeho předměstskými částmi na levém břehu řeky. Přes tento dřevěný most vedly důležité obchodní cesty a z historických dokumentů je známo, že v období vlády těšínské kněžny Alžběty Lukrécie i později zde bylo vybíráno mýtné.

Po roce 1781 byl na tomto místě postaven most zděný (kamenný) a v roce 1891 pak most ocelový z příhradových nosníků. Jméno mostu se měnilo. Říkalo se mu most Dlouhý, ale také most most Hlavní nebo Zámecký. Od roku 1911 vedla přes most tramvajová doprava.

Koncem 19. stol. byla v místě "Mlýnské brány" (pod studnou Tří bratří) postavena dřevěná "Kametzova lávka" (nazvána podle stavitele Ludwiga Kametze).

V roce 1903 byl u příležitosti 55. výročí vlády císaře Františka Josefa I. postaven druhý most přes Olši s názvem "Jubilejní most císaře Františka Josefa I." Tento most byl v roce 1918 přejmenován na most "U Střelnice".

Za zmínku stojí také dřevěný most přes Olši v blízkosti "třetího jezu" za parkem Sikory, který byl postaven na přelomu 19. a 20. stol. a sloužil hlavně pro přechod obyvatelům Svibice a Blogotic.

Železniční most (u jatek) byl postaven v roce 1888, kdy byla uvedena do provozu železniční trať v úseku Těšín - Bielsko. Těšínské Slezsko tak bylo železnicí křížově propojeno na tratích Bohumín-Těšín-Jablunkov a Frýdek-Těšín-Bielsko.

Období po roce 1920

Rozhodnutím konference vyslanců v Paříži z 28. 7. 1920 byl původní Těšín rozdělen řekou Olší na levobřežní území, které přináleželo Československu, a pravobřežní historickou část města, která připadla Polsku. Řeka Olše tvořila státní hranici a bylo nutno řešit situaci v pohraničním styku. Hraniční přechody tvořily jednotlivé mosty.
Na základě oboustranných úmluv bylo dohodnuto, že pro dálkový cestovní styk a tramvajovou dopravu bude sloužit most Hlavní s nepřetržitým provozem.
Pro návštěvy rodin nebo lidem zaměstnaným na druhé straně hranice byly vydávány propustky, na které bylo možno procházet jak Hlavním mostem, tak Kametzovou lávkou, mostem U Střelnice i lávkou u třetího jezu.
V provozu byla rovněž železniční přeprava mezi Českým Těšínem a Cieszynem.

Dne 2. 4. 1921 byla pro narůstající problémy při přechodu hranice tramvajová doprava zastavena.
V roce 1933 byla na rohu Saské Kupy a Masarykových sadů postavena kavárna "Avion", která se stala centrem společenského i kulturního života.

Tento vcelku poklidný život byl narušen dne 3. 10. 1938 násilnou beckovskou okupací. Ustupující polské vojsko vyhodilo dne 1. 9. 1939 do vzduchu všechny mosty. S Hlavním mostem vzala za své i kavárna Avion.
Hlavní most byl pro svůj strategický význam Němci opraven, avšak při ústupu před blížící se Sovětskou armádou dne 3. 5. 1945 vyhodilo německé Sprengskomando vedené lautnantem Körnerem tři mosty spojující obě města do povětří.

Oba mosty - Hlavní i U Střelnice - byly v roce 1945 opraveny. Rovněž byl obnoven železniční most. Pro veškerý poválečný hraniční styk byl však používán jen most Hlavní, ale ten byl již v roce 1947 při povodni stržen. Přechod byl přenesen na prostřední dřevěný most a na most U Střelnice. V roce 1950 začala urychleně výstavba nového železobetonového mostu v místě strženého mostu Hlavního. Most byl otevřen v roce 1953 a nazván mostem Družby.

Další povodeň v roce 1956 strhla prostřední dřevěný most. Hraniční provoz trval na dvou zbývajících mostech Družby a U Střelnice. Avšak další velká povodeň v červenci 1970 strhla most U Střelnice. Zahynulo na něm 5 polských hasičů, kteří v té době na mostě hlídkovali.

Situace na hraničním přechodu byla kritická, motorová vozidla jezdila přes hraniční přechod v Horní Lištné až do 28. 10 1970, kdy československá armáda postavila provizorní vojenský most v místě bývalého prostředního mostu.
V roce 1974 byl u Střelnice uveden do provozu nový železobetonový most s názvem most Svobody. Začátkem 80. let byl provizorní vojenský most zlikvidován.

Vzrůstající kamionová přeprava a rozvíjející se cestovní ruch značně zatěžovaly občany obou měst, kolony vozidel neustále narůstaly. Celou situaci vyřešil nový hraniční přechod v Chotěbuzi, kde v letech 1988 - 1991 firma "Dromex" postavila mohutný viadukt - most v délce 760 m, šíře 14,6 m o čtrnácti pilířích s výškou až 26 m, na který spotřebovala 35 tis. m3 betonu. V současné době pokračuje výstavba navazující komunikace, která opět ulehčí provozu ve městě.
Provoz na hraničních přechodech v Těšíně probíhá jednosměrně - na mostě Svobody (ul. Střelniční) ve směru z České republiky do Polska a na mostě Družby (ul. Hlavní) ve směru z Polska do ČR. Uvidíme, jaké změny přinese provozu na těšínských mostech-hraničních přechodech vstup obou států do Evropské unie.

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Technická památka
AKTUALIZACE: Radka GAJDUŠKOVÁ (Beskydy-Valašsko, racr) org. 56, 18.05.2004 v 12:54 hodinCopyright 1998-2024 © Luděk Šorm