[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]Návrat na hlavní stranu

Víno Mikulov - Müller Thurgau 2002 [ Víno ]

Víno Mikulov - Müller Thurgau 2002
"Víno zdravého životního stylu"

Na podzim roku 2002 vznikl díky spolupráci společnosti Bohemia Sekt, a.s. a Ústavu klinické biochemie a hematologie Fakultní nemocnice v Plzni zajímavý projekt. Jeho cílem bylo objektivně určit vliv pravidelné a střídmé konzumace bílého vína Víno Mikulov - Müller Thurgau Sommelier Club 2002 na lidský organismus, zejména na ukazatele rizika srdečně-cévních chorob (srdeční infarkt, ucpávání cév dolních končetin, cévní mozková příhoda ...).
Prvním krokem vlastní realizace tohoto projektu byl pečlivý výběr nejvhodnějšího bílého vína. Rozhodovali jsme se mezi dvěma odrůdami Vína Mikulov a to Müller Thurgau a Veltlínské zelené. Hlavním výběrovým kritériem byl obsah biologicky aktivních látek jako je resveratrol, kyselina gallová, katechin, epikatechin a ceková antioxidační kapacita vína (AOK). Jako vítěz vzešlo poměrně jednoznačně Víno Mikulov - Müller Thurgau 2002.

Víno Mikulov - Müller Thurgau Sommelier Club 2002: obsah vybraných biologicky aktivních látek
Obsah alkoholu (% vol.) 11,51
Polyfenoly (mg/l) 268,7
AOK (mmol/l) 4,18
Kyselina gallová (mg/l) 5,46
Katechin (mg/l) 23,98
Epikatechin (mg/l) 11,73
Resveratrol (mg/l) 0,49

Dále jsme vybrali 54 zdravých dobrovolníků mužského pohlaví, kteří vyhověli vstupním vyšetřením a každý den "zapili" večeři 375 ml výše uvedeného vína po dobu jednoho měsíce. Během celé studie účastníci dodržovali navyklý způsob života (včetně spotřeby jiných alkoholických nápojů).
Výsledky studie nás příjemně překvapily. Podařilo se prokázat schopnost bílého vína Víno Mikulov - Müller Thurgau Sommelier Club 2002 účinně bránit poškození organismu volnými radikály. Volné radikály mohou napadat molekuly lidského těla, poškodit je a způsobit nebo alespoň urychlit vznik některých nemocí jako jsou zhoubné nádory nebo kornatění tepen. Po pravidelné konzumaci testovaného bílého vína jsme dále zaznamenali zvýšení koncentrace HDL-cholesterolu, který je považován za faktor zabraňující kornatění tepen.
Závěrem můžeme shrnout, že pravidelné užívání bílého vína Víno Mikulov - Müller Thurgau by mohlo být jedním z příjemných pomocníků v boji proti kornatění tepen - civilizační chorobě s dalekosáhlými zdravotními a socio-ekonomickými dopady. V projektu pokračujeme i v tomto roce s cílem ovlivnit některé negativní dopady konzumace tak, aby víno mohlo být, podobně jako na začátku minulého století, oficiální součástí lékopisu. O výsledcích projektu Vás budeme průběžně informovat.

Po pravidelném měsíčním pití :

došlo ke statisticky významnému zvýšení (p < 0,0001) hladin HDL-cholesterolu průměrně o 0,15 mmol/l, což odpovídá snížení rizika kardiovaskulárních chorob přibližně o 15 %

pokles aktivity SOD (p < 0,0001) spolu se vzestupem hladin GPx a GSH znamená snížení produkce toxického peroxidu vodíku a zvýšení jeho odbourávání. To má za následek snížení oxidačního stresu a prokazuje antioxidační účinky bílého vína

nedošlo ke statisticky významnému zvýšení krevního tlaku, hmotnosti, glykémie, a-amylázy, celkového cholesterolu, triacylglycerolů, ultrasenzitivního CRP, fibrinogenu a kromě ALT i jaterních testů.

Doporučení:
zvýšená spotřeba alkoholu však vždy musí být kryta dostatečným přísunem zejména kyseliny listové a vitaminu B6 (pyridoxinu)

na základě této studie odhadnutá dlouhodobě doporučitelná optimální dávka bílého vína (s minimem pravidelné pití bílého vína může být účinným nástrojem v boji proti ateroskleróze nežádoucích a převahou pozitivních účinků) je 2 - 3 dl týdně

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.bohsekt.cz

Typ záznamu: Víno
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 07.03.2004 v 17:06 hodinCopyright 1998-2021 © Luděk Šorm