[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]Návrat na hlavní stranu

Socha sv. Šebestiána [ Socha, sousoší nebo plastika ]

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 1759

Socha sv. Šebestiána

Poblíž kaple P. Marie, parc.č. 243/1

Na dvou kamenných čtvercových stupních je umístěn hranolový sokl, ukončený profilovanou deskou. Vlastní podstavec se skládá z dolní hranolové části konkávně probrané a horního nástavce tulipánového tvaru, který nese bohatě profilovanou a ukončující římsu. Na nástavci pamětní nápisy. Nad římsou je umístěn naturalisticky podaný kmen stromu s osekanými větvemi, jehož kořeny obrůstají horní profil římsy. Ke kmeni je připoutána esovitě prohnutá postava světce s hlavou skloněnou k pravému rameni a zdviženou pravicí. Levice je svěšena volně podél těla. Bedra jsou zahalena zvlněnou rouškou s vlajícím cípem na pravém boku. Datováno chronogramem do roku 1720. Socha byla ke kapličce přemístěna od č.p. 134 v roce 1986.

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: uživatel č. 527 org. 56, 26.11.2003 v 09:55 hodinCopyright 1998-2022 © Luděk Šorm