[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]Návrat na hlavní stranu

Zděná kaple v zahradě domu čp. 57 (nyní čp. 90) [ Kaple ]

Tato kaple byla postavena občany přifařeného Hájova v roce 1936. Pozemek jim věnovala majitelka domu čp. 57 (před jeho stavebním rozdělení na dvě popisná čísla) manželka rychaltického varhaníka Ludvíka Kološe Marie Kološová, která byla neteří dřívějšího rychaltického faráře P. Rudolfa Nečesaného, který si nechal domek, říkalo se tam "na farce", postavit v roce 1904. Kaple je na betonových základech a kamenné podezdívce, uvnitř je umístěna socha Božského Srdce Páně od firmy Neškuda z Jablonce. Hájovští občané si sami sebrali peníze na vybudování kapličky. Mimoto při stavbě pilně pracovali. Ve farní kronice se píše, že celá kaple stála 3 373,80 Kč. Byla dokončena před Božím Tělem, posvěcena byla farářem P. Františkem Janýškou a 11. června při slavnosti Božího Těla byla u ní poprvé zastávka. Paní Marie Kološová v notářském prohlášení povolila, aby byla na pozemku parc.č. 647/2, na němž kaplička stojí, byla vtělena služebnost kapli na pozemku trpěti a přístup z cesty k ní umožniti, a to ve prospěch kostela v Rychalticích. Dnes není kapličku ze silnice téměř vidět, plot, za nimž stojí, lemují poměrně vysoké keře. Zda uvedená služebnost přešla na následné vlastníky domku a zahrady, není známo.

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Kaple
AKTUALIZACE: uživatel č. 1164 org. 128, 13.10.2010 v 15:10 hodinCopyright 1998-2022 © Luděk Šorm