[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]Návrat na hlavní stranu

Stručný přehled historického vývoje obce Račice nad Trotinou

Prehistorické období - nalezeno několik hrobů, bronzová jehlice, hliněné nádoby a krátký bronzový mečík s listovou čepelí (uložen v Národním museu)
1222 - Račice nad Trotinou (dále jen RnT) byly spolu s dalšími obcemi založeny a osídleny opatovickým klášterem díky povolení krále Přemysla Otakara I. Přes tyto obce vedla stezka z Prahy do Náchoda [1]
1366 - podle jiného pramenu [2] první písemná zmínka o RnT. Vojtěch rychtář z RnT je uveden jako rozhodčí úmluvy o desátkách ze vsi Vrchovice. Tato úmluva je datována v Hořiněvsi 21.9.1366.
1437 - RnT přešly do majetku Aleše Vřešťovského z Riesenburka, od roku 1433 hejtmana království Českého
1468 - RnT získal Petr Kdulinec z Ostromíře s bratrem Benešem
1491 - RnT zakoupeny Zikmundem Kurzbachem z Vítkova
1493 - stávají se majetkem Viléma z Pernštejna
1547 - prodány Vilému Trčkovi z Lípy
1636 - nový majitel je Matyáš hrabě z Gallasu
1674 - získal RnT Jan Špork
1790 - RnT koupil Josef II. Obec byla spojena se Smiřicemi v komorní panství
1799 - v RnT byla zřízena privátní škola (bez povolení). Do té doby chodily děti do školy hoříněvské
1817 - povolena škola filiální. Výuka probíhala v domácnostech místních obyvatel a v budově račického hostince
1836 - byla postavena jednopatrová školní budova
1843 - postavení zvoničky na památku zániku desátků
1863 - panství koupil Jan baron Liebig z Liberce
1866 - od 1. července se v oblasti soustřeďovala rakouská armáda a 3. července došlo k bitvě na Chlumu mezi rakouskou a pruskou armádou
1869 - založen spolek divadelních ochotníků
1881 - panství se opět vrací do majetku císařského rodinného fondu
1883 - založen hasičský spolek
1892 - proběhla přestavba školní budovy. Po rozšíření měla dvě třídy, byt řídícího učitele, pokoj pro mladého učitele a nezbytné zázemí. Račická škola zajišťovala výuku na tzv. prvním stupni
1914-1918 - v průběhu I. světové války odešlo do bojů 68 mužů. Kronika obce uvádí, že v průběhu války padlo 6 račických občanů
1918-1939 - obec zaměstnává místní občany na opravu komunikací procházející obcí
1939-1945 - v lesích nedaleko obce se začala stavět továrna na výrobu tanků (byla zde nasazena česká inteligence a místo je nazývané "Na galejích")
- V RnT se ukrývali tři angličané uprchlí ze zajateckého tábora. Obyvatelé je zásobovali potravinami. Jeden račický občan byl odměněn anglickým královským vyznamenáním. Na statku Frantov se ukrývala skupina ruských zajatců
1945 - založen v RnT Sokol
1957 - založeno v RnT jednotné zemědělské družstvo (JZD)
1962 - JZD přešlo pod státní statky Hořiněves
1967 - skončena výuka v račické škole
1975 - byl zrušen místní národní výbor (MNV) a obec administrativně spadá pod Hořiněves. Do této doby měla obec vždy svého starostu (předsedu MNV). První doložený starosta je výše zmíněný Vojtěch rychtář z Račic
1990 - RnT se opět osamostatnily a byl obnoven obecní úřad, který sídlí v budově bývalé školy
1991 - rozpad státních statků a v RnT zahájily hospodaření soukromí zemědělci. Došlo k restitucím půdy.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 26.08.2004 v 15:39 hodinCopyright 1998-2019 © Luděk Šorm