[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]Návrat na hlavní stranu

Kostel Nejsvětější Trojice

Kostel Nejsvětější Trojice je nejstarší budovou.
Nachází se v malém parčíku asi 60 metrů před vstupem do zámeckého parku. Do roku 1904 byl v malém parku městský hřbitov. Ve vsi (Starého) Chlumce to býval nejprve farní kostel, doložený až roku 1358, snad románského původu (románské základy obdélného kostela s okrouhlou apsidou byly zjištěny sondami v roce 1975).
Podle tradice opřené o nález nápisového kamene v roce 1734 měl být kostel postaven roku 1134. Až do roku 1544 byl farním kostelem též pro město, potom jen kostelem hřbitovním. Nadzemní stavba je zřejmě celá gotická (s výjimkou západní příčné lodi), postavená z režných cihel. Není vyloučeno, že k výstavbě nového kostela došlo až po husitských válkách. Stavba je plochostropá s trojbokým presbytářem a dřevěnou hranolovou věží. Baroková polychromová kruchta pochází ze 17. století, pod ní je Pieta z roku 1564. Na oltářním obraze sv. Trojice je zachycen pohled na starý vodní hrad ze 17. století.
V podkroví odpočívá bohatě profilovaná dubová rakev z josefinské doby, která se při epidemiích od hrobu vracela.
Na vnějších stěnách kostelíka je 5 náhrobků ze 16. století, kolem presbytáře empírové pomníky ze Suchardovy dílny, pocházející z doby kolem roku 1800.
Zařízení je chudé.
Někdy kolem poloviny 19. století byla připojena západní příčná loď, která je v interiéru odlehčena slepými arkádovými nikami, střechy byly výrazně sníženy, a nad křížením byla vztyčena dřevěná vížka.
Kolem kostela se rozkládal hřbitov, který brzy nestačil k pohřbívání zemřelých, proto bylo pomýšleno na jeho rozšíření.
Roku 1566 byl rozšířen, na přelomu 19. a 20. století zrušen.

Kostelík se ve zjednodušené podobě uchoval v městském znaku - v modrém poli kostel stříbrné barvy se třemi okny, cihlovou střechou, stříbrnou vížkou též s cihlovou stříškou, na jejímž nejvyšším bodě je kulička se zlatým křížem. Roku 1930 byl vkusně opraven s nemalým nákladem. Kostelík byl mnohokrát opravován a přestavován, takže dnešní kostelík je stavbou zcela bezslohovou.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 26.08.2004 v 13:27 hodinCopyright 1998-2020 © Luděk Šorm